• Home
  • Over
  • Aanbod
  • Portfolio
  • Contact

Consultancy

Diverse, internationale ervaring met het moto "er bestaat geen probleem, enkel de oplossing werd nog niet gezien"

Wie is Philip Meersman als jouw consultant?

Teamspeler, diplomaat en probleemoplosser en goed geïnformeerd over het werken met superdiverse groepen.

Actief lid van de Belgische, Europese en wereldwijde poëziescène.

Ervaren in cultuurbeleid, culturele programmering en de dagelijkse werking van culturele centra.

Ervaren in planning & rapportage en overheidsopdrachten.

Uitgebreid wereldwijd netwerk op het gebied van literatuur, beeldende kunst, muziek, theater, film en circuskunsten.

Brusselaar met inzicht en netwerk binnen internationale instellingen en landenvertegenwoordigingen.

Twintig jaar ervaring bij diverse overheidsadministraties.

Tien jaar ervaring als manager in de private en publieke sector.

Kunstenaar & onderzoeker op het gebied van XR-technologie en poëzie, experimenterend met beeld, taal en performance.

 

Hoogtepunten uit Philip’s carrière

Poëzie als medicijn in het UZ Brussel

Bathroom Singers concerten in Sint-Gillis en Vorst

Hopla Circusfestival in Brussel op locatie met de beste Europese circusacts

Het 1e Wereldkampioenschap Poetry Slam in Brussel in 2022

Het 10e Europees Kampioenschap Poetry Slam (2023) in De Singel in Antwerpen

Het Europees Kampioenschap Poetry Slam (2017) in cc Jacques Franck in Sint-Gillis

Het Europees Kampioenschap Poetry Slam (2021) in cc Jacques Franck in Sint-Gillis

Het 1e Europees Kampioenschap Poetry Slam (2012) in De Studio in Antwerpen

Freelance coördinator en artistiek manager, Transpoesie & Public Poet Brussels

Werken in een meertalige omgeving met verschillende Europese Nationale Culturele Instituten en ministeries

Onderhandelen en compromissen bereiken

Zie:

Transpoesie

Public Poet Brussels

 
Curator/Consulent

Consultancy voor:

Brussels Planetarium Poetry Fest, België

Poetry Africa, Zuid-Afrika

FISH Mali,

FISH Senegal;

Calebasse-festival Togo;

Kreta Internationaal Poëziefestival;

Cyprus Internationaal Poëziefestival;

Transpoësie, België

Assistentie bij het zoeken naar locatie, partners, … voor diverse projecten, waaronder de VN-tentoonstelling “What Were You Wearing?”

Programmeren, visieontwikkeling, internationaal partnerschappen zoeken en realiseren, een Europees project uitschrijven en uitvoeren

AP Hogeschool, Urban Travel Machines

Schrijven van het Creative Europe-project, creëer een internationaal consortium van diverse partners in Europa en initieer projectonderhandelingen en coördineer het internationale consortium.

Het ontwikkelen en toepassen van nieuwe technologieën binnen de kunstensector

Meer info over Urban Travel Machines

Ivzw World Poetry Slam Organization aisbl

Het opbouwen van een wereldwijd participatief netwerk van 160 continentale, nationale en regionale Poetry Slam-organisatoren en het opzetten van een ivzw/aisbl

Onderhandelen met mondiale partners over een handvest dat LGBTQI-rechten en dekolonisatie-acties omvat.

Organisatie van het wereldkampioenschap poëzie slam in Brussel (2022), Brazilië (2023), Togo (2024), Mexico (2025), Zuid-Afrika (2026), Japan (2027), Frankrijk (2028), Mozambique (2029), Canada (2030), Nederland (2031)


Organisatie van de Europese kampioenschappen Poetry Slam: Antwerpen (2012), Malmö (2014), Tartu (2015), Leuven (2016), Brussel (2017), Boedapest (2018), Maribor (2020), Brussel (2021), Antwerpen (2023), Kosice (2024), Berlijn (2025), Wenen (2026), Iberisch Schiereiland (2027), Rotterdam (2028)

Meer informatie over de ivzw World Poetry Slam Organization aisbl

 
Stad Brussel, Dienst Cultuur, Kunst in de Publieke Ruimte

Uitwerking van een langetermijnvisie op de werking van de afdeling Kunst in de Openbare Ruimte

Het organiseren van evenementen met een lokaal en internationaal imago (Vaux Hall Summer, Music City Hall, Parcours Street Art, Insifon, Carte de Visite,…)

Programmering, administratieve, financiële & logistieke opvolging HOPLA! Circuskunsten-festival 2022

Leidinggeven aan een team van programmatoren en productiemedewerkers

 

Iriscare, Brussel

Mee de opstart van de PMO-dienst begeleiden en ontwikkelen van trainingen en strategisch en operationeel advies tijdens de Coronacrisis

Schrijven en realiseren van diverse overheidscontracten en aanbestedingsprocedures

 

CC ’t Vondel, Halle

Schrijven van een cultuurbeleidsplan en onderhandelen over gemeentelijke begrotingen voor een nieuwe legislatuur

Intergemeentelijke en regionale partnerschappen ontwikkelen

Langetermijnvisie op CC vanuit stadsperspectief in Vlaanderen, nabij Brussel

Leiding geven aan een team van programmeurs, productie, technische en administratieve medewerkers

Definitieve goedkeuring programmering seizoen 20-21

 

GC Pianofabriek

Deelnemen aan het vormgeven en uitvoeren van het cultuurbeleidsplan voor de gemeente Sint-Gillis en VGC

Samenwerkingen met lokale en regionale partners in verschillende taalgemeenschappen

Het organiseren van evenementen met een lokaal, regionaal, nationaal en internationaal imago

Leidinggeven aan projectteams van programmeurs, technisch en administratief personeel

Zomerfabriek , SuperVliegSuperMouche , Fort en Fête, St-Gillis loves…, Badkamerconcerten , …

 

Enabel

Overheidsaanbestedingsbeleid en monitoring en audit van overheidsaanbestedingen

Cursusontwerp en het geven van cursussen Belgische, Europese en Internationale regelgeving overheidsopdrachten